Op 1 januari 2021 wordt Ernst Kuipers (61) de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Havensteder. Ernst is onder andere voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. We zijn blij en trots dat Ernst zijn kennis, ervaring en netwerk wil inzetten voor Havensteder en daarmee ook voor de volkshuisvesting.

Ernst Kuipers neemt het stokje over van de huidige voorzitter Bas Jan van Bochove. Bas Jan is 8 jaar voorzitter geweest. Omdat hij daarmee de maximale periode heeft ingevuld, treedt hij af per 1 januari.

NIEUW LID RVC

We verwelkomen ook Cynthia Piqué (45) als nieuw lid van de Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. Cynthia is directeur-bestuurder bij Buro Maks, een organisatie voor specialistische GGZ zorg. Daarnaast zet zij zich in als toezichthouder in het sociaal-maatschappelijk domein, bij Humanitas en MeeVivenz. Zij neemt de plaats in van Dominic Schrijer.

Met deze nieuwe samenstelling heeft Havensteder opnieuw een professionele RvC bestaande uit leden die vanuit hun expertisen een waardevolle inbreng leveren. Dit sterkt ons in de uitvoering van onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven.

Marga Bekker
Namens Raad van Commissarissen Havensteder                       

Hedy van den Berk
bestuursvoorzitter Havensteder