Privacy

Stichting Havensteder (“Havensteder”), gevestigd aan de Scheepmakerspassage 1, 3011 VH te Rotterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor:

 • de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en sollicitanten via de website https://werkenbijhavensteder.nl;
 • de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens een (rechtstreekse) sollicitatieprocedure;

Dit privacy statement informeert jou over de persoonsgegevens die Havensteder verwerkt tijdens het sollicitatieproces. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat de verwerking van jouw gegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Havensteder gaat zorgvuldig om met de gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wil je meer lezen over privacy binnen Havensteder? Raadpleeg dan ons privacybeleid.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd veranderen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op https://www.havensteder.nl/privacy. We raden je aan dit privacystatement ook geregeld te lezen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacystatement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2019.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om te beoordelen of wij je een arbeidsovereenkomst aanbieden. Wij hebben jouw gegevens nodig voor:

 • wervings- en selectiedoeleinden;
 • om met jou te communiceren;
 • om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert;
 • om te controleren bij het UWV of je behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een social media onderzoek;
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een screening en/of assessment,

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Website
Als je solliciteert op een vacature via de website https://werkenbijhavensteder.nl of rechtstreeks via de betreffende afdeling en/of HRM worden de benodigde persoonsgegevens gevraagd, zoals je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie.

Sollicitatieprocedure

Als wij de sollicitatie in behandeling nemen, kunnen wij onderstaande gegevens verwerken:

 • je voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, extra telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV en je motivatie.
 • aantekeningen van het sollicitatiegesprek;
 • (indien van toepassing) de resultaten van een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring;
 • je BSN en machtigingsformulier als wij willen controleren of je behoort tot de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten;
 • controle van jouw identiteit tijdens een sollicitatiegesprek door middel van een origineel identiteitsbewijs (wij maken nog geen kopie, dat is wel het geval indien je wordt aangenomen).

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Havensteder bewaart de door jou aan Havensteder verstrekte persoonsgegevens tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Na die vier weken anonimiseren wij jouw gegevens. Ze zijn dan niet meer te herleiden naar een persoon. Als we jouw gegevens in portefeuille willen bewaren dan vragen we hiervoor schriftelijk jouw toestemming. Jouw gegevens worden dan 26 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure geanonimiseerd. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Havensteder, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

 Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Havensteder gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij namen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van onze sollicitanten te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. De maatregelen die we namen zijn, zonder beperking: firewallbescherming, gebruikelijke virusscreening met behulp van antivirussoftware, indien van toepassing, wachtwoordbeveiliging en snelle toepassing van de huidige virusdefinities en beveiligingspatches.

Welke verzoeken kun je doen in verband met jouw persoonsgegevens?

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Havensteder over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen of verwijderen. Dit doe je door jouw verzoek te sturen naar hrm@havensteder.nl.
Heb je vragen of klachten of wil je reageren op dit privacybeleid, dan kun je een e-mail sturen aan: privacy@havensteder.nl.
Onze privacy officer is bereikbaar via privacy@havensteder.nl. Wil je een klacht indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over onze afhandeling van je verzoek? We verzoeken je contact op te nemen met onze privacy officer via privacy@havensteder.nl.