Hart voor Rotterdam

Alle Havensteders hebben een hart voor de stadsregio Rotterdam en haar bewoners. We staan middenin de samenleving en streven naar een inclusieve stad. Daarin is voor iedereen plek en is iedereen van waarde. Samen met bewoners en andere belanghouders doen wij ons werk. Havensteders zijn betrokken en werken op een professionele manier samen. Doelgericht, vakkundig en proactief draagt iedereen op zijn manier bij aan een inclusieve stad. Omdat iedereen een huis en een thuis verdient, maken wij ons sterk voor huisvesting voor mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie.

Wij vinden een goede balans tussen werk, werkplezier en privé belangrijk. Havensteder biedt haar werknemers flexibele werktijden, moderne werkplekken en een laptop en mobiel. Ook investeert Havensteder in ieders persoonlijke ontwikkeling. Je zit zelf in de regiestoel van jouw functioneren, ontwikkeling en loopbaan.

Samen verantwoordelijk

We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor betaalbaar wonen, woongenot en de kwaliteit van ons vastgoed, maar ook voor onze planeet. Dit komt samen in onze pijlers rondom duurzaamheid: energiebesparing, klimaatadaptatie en circulaire economie. Concreet betekent dit dat we ons inzetten voor:

  • Grootschalige isolatieprogramma’s
  • Klimaatadaptatie maatregelen
  • Beperken van grote materiaalstromen
  • Voorlichting- en bewustwordingsprogramma’s

Wij stimuleren Havensteders op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te komen. We hebben een aantrekkelijke fietsregeling en je ontvangt een reiskostenvergoeding. Werknemers die met de fiets of openbaar vervoer naar het werk komen, mogen gebruik maken van elektrische poolauto’s, elektrische poolscooters en poolfietsen tijdens hun werk.

Werken bij een woningcorporatie, dat wil toch iedereen?