De effecten van het coronavirus tekenen zich langzaam af. Inmiddels wordt er al gesproken van een coronacrisis. Ook bij Havensteder merken wij het effect en namen wij maatregelen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. We zoeken daarbij steeds de balans tussen huurders nog kunnen blijven helpen en het beperken van persoonlijk contact. Juist in deze tijd en met de oproep tot sociale onthouding, moeten huurders terug kunnen vallen op een prettig thuis. Dat betekent dat wij onze kantoren open houden en dringende vragen en storingen blijven behandelen. Gelukkig geldt dat ook voor onze leveranciers, zoals aannemers en wijkpartners.

We namen maatregelen om ervoor te zorgen dat de kantoren open kunnen blijven en dat we ons werk voor huurders kunnen blijven doen. We volgen hierin steeds de richtlijnen van het RIVM. Als het nodig is om de maatregelen bij stellen, dan doen we dat. Het betekent dat wij, net als heel veel andere organisaties, zoveel mogelijk thuis werken. En dat de bezetting op onze kantoren minimaal is. We merken ook de zorgen van huurders. Ook huurders wegen steeds af of ze het nog verantwoord en prettig vinden om mensen over de vloer te hebben. En dat begrijpen we. We zijn blij dat ieder daarin zijn verantwoordelijkheid neemt.

In deze uitzonderlijke dagen houden we elkaar binnen Havensteder zoveel mogelijk vast. In de figuurlijke zin. We zoeken alternatieven om elkaar persoonlijk te spreken en op de hoogte te houden. Het doet me goed om te zien hoe flexibel onze medewerkers zich opstellen en hoe betrokken ze zijn. Het coronavirus treft ons allemaal. Door op elkaar te letten en gezamenlijk de maatregelen tegen het virus na te leven, hoop ik dat we onze taken goed kunnen blijven uitvoeren. Zodat huurders prettig kunnen blijven wonen.

Groet, Hedy

Zie hier voor het overzicht van onze maatregelen.

bron beeld: RIVM

Hedy van den Berk

Hedy van den Berk

Ik ben bestuurder bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.