Wat gaan we de komende jaren doen? Waar geven we ons geld aan uit? Hoe dragen we bij aan schone, veilige en duurzame leefomgevingen? Zulke beslissingen vragen om goede afwegingen. Die kun je niet alleen vanachter je bureau maken. Dat is een van de redenen waarom ik elk jaar op zomertoer ga. Graag kijk ik met u terug op de bijzondere zomertoer van dit jaar.

Normaal gesproken breng ik tijdens de zomertoer een bezoek aan onze afdelingen en de wijken waar we woningen verhuren. Ik ga in gesprek met collega’s, bewoners en wijkpartners om een beter beeld te krijgen van wat er speelt en waar behoefte aan is. Vanwege corona verving ik sommige persoonlijke gesprekken in de wijken door een fietstoer. Zo hield ik voldoende afstand, maar kon ik toch
fysiek aanwezig zijn.

Waar ik zoal heen gefietst ben? Ten eerste naar een heleboel woongebouwen en binnentuinen in heel Rotterdam. Ik vind het belangrijk om deze van dichtbij te bekijken. Dit helpt bij het maken van keuzes over bijvoorbeeld onderhoud en investeringen. Ook heb ik met veel interesse gekeken naar buitenruimten. En dan met name hoe zij kunnen bijdragen aan klimaatoplossingen. Met groene daken en beplanting in plaats van stenen vangen we regenwater op en maken we gebouwen hittebestendiger.

Mijn fietstoer voerde ook door de wijken in Capelle aan den IJssel. In sommige wijken bouwen we nieuwe woningen, als compensatie voor woningen die we moeten slopen. In Rotterdam-Zuid reed ik door Smeetsland. Daar realiseren we samen met Ballast Nedam, maar óók met de vogelbescherming en Jantje Beton, de nieuwe inclusieve wijk Vrijlandt. Wonen, natuur en speelplekken gaan hier perfect
samen. Ietsje verderop, in Tuindorp Vreewijk, heb ik gezien hoe goed groenbeheer hand in hand kan gaan met de aanpak van de woningen.

Verder kijk ik met veel plezier terug op de mooie gesprekken tijdens mijn zomertoer. Zo sprak ik met Bas Molijn van Antes geestelijke gezondheidszorg over zorg aan huis en nieuwe tussenvormen voor mensen die niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Met Anita Schaaij van de Nico Adriaans Stichting wisselde ik van gedachten over de opvangmogelijkheden van dak- en thuislozen in Rotterdam. En met de collega’s van de afdeling strategie dacht ik na over belangrijke onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van woningen. Maar ook over trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld hoe we onze woningen en wijken kunnen aanpassen op de klimaatveranderingen. Het leuke is dat we deze gesprekken konden koppelen aan mijn wijkbezoeken. We gebruiken alles straks voor ons nieuwe strategisch Havenstederplan >2020.

De zomertoer zit er inmiddels op, maar ik ben nog lang niet
uitgekeken.

Hedy van den Berk

Hedy van den Berk

Ik ben bestuurder bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.