Allereerst wens ik u een gezond en gelukkig 2022! Bij Havensteder gaan we dit jaar weer vol enthousiasme aan de slag met onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Denk aan goed onderhoud, verduurzaming en fijne woonomgevingen. Maar zeker ook: zorgen voor genoeg betaalbare huurwoningen.

Ik heb goede verwachtingen voor het nieuwe jaar. Zo ben ik blij dat de nieuwe regering een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft. Iemand die specifiek aan de slag gaat met de uitdagingen op de woningmarkt, zoals het woningtekort. Ook ben ik blij dat een Rotterdammer, namelijk Hugo de Jonge, deze minister wordt. Met hem blijft de Rotterdamse mentaliteit in de landelijke politiek, en dat is fijn.

Ander goed nieuws is dat de nieuwe regering de verhuurdersheffing afschaft. Woningcorporaties hoeven geen ‘belasting’ meer aan het Rijk te betalen. We houden dus meer geld over om onze taken uit te voeren. Een belangrijke taak waar we nu voor staan, is het bouwen van meer betaalbare huurwoningen.

Verder staan er mooie dingen op de Woonagenda. Dit is een lijst met acties die landelijk nodig zijn om betaalbaar, duurzaam, veilig en prettig te wonen. We stelden die lijst op met Aedes, dat is de vereniging van woningcorporaties, en 33 andere organisaties die zich met wonen en/of bouwen bezighouden. Op die lijst staat onder meer dat er in tien jaar tien miljoen toekomstbestendige woningen bij komen. Maar ook dat we samenwerken aan leefbare wijken, dat we sneller gaan verduurzamen en dat iedereen een betaalbaar huis moet hebben.

Kortom: een goed begin van het jaar, met positieve berichten. Tegelijkertijd realiseer ik me dat we er nog niet zijn. Ik zie nog genoeg uitdagingen, zeker als het gaat om het realiseren van meer betaalbare woningen. Vooral in de stad is daar weinig ruimte voor. Daarbij hebben we te maken met ingewikkelde en strenge regels. Bovendien is er in de bouw een groot tekort aan personeel en materialen.

Om die uitdagingen te overwinnen, moeten we samenwerken: het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, wijkorganisaties én bewoners. Binnen die samenwerking is het belangrijk dat we flexibel zijn en verder kijken dan onze eigen belangen. Mijn verzoek aan het Rijk is dan ook: denk met ons mee over mogelijkheden voor nieuwe bouwlocaties in en buiten de stad. Aan de gemeente vraag ik om open te staan voor mogelijke oplossingen voor het woningtekort, en daaraan mee te werken. En aan de bewoners vraag ik om begrip voor de keuzes die we maken. Dat is soms natuurlijk lastig, bijvoorbeeld als bestaande woningen plaats moeten maken voor grote nieuwbouwplannen. Als woningcorporatie moeten wij bewoners en andere betrokkenen zo goed mogelijk in deze plannen meenemen.

Met een aantal plannen zijn we al een heel eind. Op verschillende plekken in de stad bouwen we zelfs al extra sociale huurwoningen, zoals op Zuid en in Crooswijk. Ook maken we veel woningen klaar voor de toekomst. In de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel verbeteren we bijvoorbeeld 550 appartementen en dragen we meteen bij aan een fijnere woonomgeving. Voor dit jaar staan er nog meer nieuwbouw- en renovatieprojecten op de planning. We houden u op de hoogte!

Hedy van den Berk

Hedy van den Berk

Ik ben bestuurder bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.