In juli bestaan we als Havensteder 10 jaar. Al ruim honderd jaar zelfs als je alle voorgangers bij elkaar optelt. Als sociale huisvester hebben we een rijke, maatschappelijke historie. De eerste corporaties ontstonden eind 19e eeuw voor de armen, die in die tijd maar moesten zien hoe ze onder dak kwamen. Gelukkig is er in de loop van anderhalve eeuw veel veranderd, maar de noodzaak van een corporatie blijft bestaan.

10 jaar Havensteder! Als ik terugkijk verbaas ik me hoe snel de tijd voorbij is gevlogen. Maar ik kijk vooral terug met trots. Met ons werk hebben we een verschil gemaakt. Voor de huurders, de stad en de regio. En ik ben blij met alle geweldige Havensteders, die elke dag met zoveel hart voor de huurder hun werk doen.

Maar onze opgave is breder dan alleen een dak boven het hoofd. Door de jaren heen legden we een stevig fundament in de wijken. Met Havensteder Doet werken we samen met bewoners aan prettig(er) wonen. We pakken bijvoorbeeld zaken aan die buiten het gewone onderhoud vallen, maar die voor bewoners belangrijk zijn. In 2015 overleefden we de grootste calamiteit in ons Havensteder-bestaan: een explosie in de Moddermanstraat in Schiebroek. Een gebeurtenis die ons en huurders letterlijk en figuurlijk op onze grondvesten deed schudden. Wat begon als een grote schok, ontpopte in samenhorigheid, samenwerking en keihard onze schouders eronder om de boel weer op te bouwen. In 2018 waren wij initiatiefnemer voor een Bestuurstop in Rotterdam vanwege de toename van bewoners met verward gedrag. Waarmee we dit maatschappelijke probleem met succes op de bestuurlijke agenda zetten. En in de afgelopen tijd waarin corona het leven soms onzeker maakte, droegen wij ook ons steentje bij: we matigden de huurstijging of verlaagden de huur, onze kantoren bleven open en we hielden contact met bewoners die anders zouden vereenzamen.

Een persoonlijke highlight voor mij was het moment dat we startten met het verbeterprogramma Vreewijk, waardoor we deze unieke tuinstad konden behouden in plaats van slopen. En we samen met de bewoners weer konden ‘bouwen’ aan de wijk.

Woningcorporaties, en ook Havensteder, zijn een duurzaam onderdeel van de samenleving. Nog steeds. Kwetsbaren leunen op ons. Mensen met weinig geld voor wonen zijn van ons afhankelijk voor een thuis. Helemaal in deze wooncrisis, waar uit huis gaan of doorstromen naar een gezinswoning helemaal niet vanzelfsprekend is. We werken er hard aan om nu en in de toekomst dat ankerpunt te kunnen zijn en blijven. Hoe mooi dat ons 10-jarig bestaan samen valt met het nieuwe Havenstederplan. Door ons werk en onze ambities nu goed te organiseren zijn wij klaar voor de toekomst. Met en voor de bewoners: samen geven we thuis.

Hedy

Hedy van den Berk

Hedy van den Berk

Ik ben bestuurder bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.