Een thuis hebben. Nu er in Europa een oorlog gaande is, waarbij duizenden mensen huis en haard verlaten op zoek naar een veilig onderkomen, wordt eens te meer duidelijk hoe waardevol dit is. Dat moet gekoesterd worden. Altijd en overal.

Thuis is de plek waar je je prettig en op je gemak voelt. Een plek die past bij je levensstijl en (financiële) situatie. In Nederland, en zeker ook in Rotterdam, is een groot tekort aan dit soort plekken. Dit geldt vooral voor mensen met een lager inkomen. Het is voor hen lastig of zelfs onmogelijk om een betaalbare huurwoning in de stad te vinden.

Gelukkig heeft de nieuwe regering aandacht voor het tekort aan betaalbare woningen. Er is nu een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die zich specifiek richt op dit probleem. Waar we ook blij mee zijn, is dat woningcorporaties geen verhuurdersheffing meer aan het rijk hoeven te betalen. Doordat we deze belasting niet meer hoeven te betalen, kunnen we het geld gebruiken om onder meer het woningtekort en de problemen rond betaalbaarheid aan te pakken.

Waar we dat geld precies aan gaan uitgeven? Daarover maken de regering en de woningcorporaties in Nederland landelijke afspraken. Een van die afspraken is dat we een deel van het geld besteden aan de bouw van nieuwe, betaalbare huurwoningen. Ook gaan we de komende jaren met elkaar duizenden woningen duurzamer maken, zodat de energiekosten voor de bewoners dalen. Een andere afspraak is dat we meer aan onderhoud gaan doen.

In juni dit jaar staan die landelijke afspraken naar verwachting vast. Dan kunnen de gemeenten in Nederland ermee aan de slag. Zij moeten de landelijke afspraken inpassen in hun woonbeleid, dus in de gemeentelijke plannen op het gebied van wonen. Dat wordt spannend. De gemeenteraadsverkiezingen zijn juist achter de rug en zeker in Rotterdam is de grote vraag: hoe gaan de gekozen partijen om met de landelijke afspraken? Hoeveel aandacht hebben zij voor de mensen die nu geen plek in de stad hebben? Hoeveel betaalbare woningen willen zij bijbouwen? Waar komen die woningen? En wat vinden zij betaalbaar?

Over deze, en nog veel meer andere vragen, gaan we met de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel in gesprek. Dit doen we samen met andere partijen. Bijvoorbeeld met huurderskoepel De Brug, bij het maken van de prestatieafspraken voor het najaar van 2023. Daarin staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar. Bij het bespreken van die plannen behartigen we de belangen van de mensen die bij ons huren. We laten hun stem horen. Erg belangrijk, als je bedenkt dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen veel stemmen niet gehoord zijn door de lage opkomst.

Ook op regionaal niveau denken we na over een goed woonbeleid. Dit doen we vanuit de Maaskoepel. Dit is een samenwerking met zo’n twintig andere woningcorporaties in Rotterdam en omstreken. We maken ons samen sterk voor een goede kwaliteit van wonen en leven. We helpen mensen bij het vinden van een passende woning. We delen onze kennis over allerlei onderwerpen die met wonen en huren te maken hebben. En we werken aan een gezamenlijke aanpak om het woon- en leefklimaat te verbeteren.

Met vereende krachten kunnen we echt van betekenis zijn voor huurders en andere bewoners. Dat vind ik mooi. Vanuit die gedachte kijk ik ernaar uit om met het nieuwe gemeentebestuur van Rotterdam en Capelle aan de IJssel om de tafel te gaan over het woonbeleid. Ik vertrouw erop dat we, zonder onnodige vertraging, tot goede afspraken kunnen komen. Zodat de huurders van nu en straks letterlijk en figuurlijk onder de pannen zijn.

Hedy van den Berk | bestuurder

Hedy van den Berk

Hedy van den Berk

Ik ben bestuurder bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.