De verkiezingen staan voor de deur en wat ons betreft is het tijd voor verandering. We hebben in Nederland – en zeker ook in de regio Rotterdam – een enorme woningnood. De behoefte aan passende en betaalbare woningen is groter dan ooit. Als woningcorporatie staan wij klaar om met onze stadspartners te bouwen aan vitale wijken en een inclusieve stad. Een stad waarin plek is voor iedereen. Maar daar hebben wij wel de politiek voor nodig. Samen geven we thuis!

Het woningtekort blijft ook in 2021 een zeer urgent dossier. Er is meer dan ooit behoefte aan regie op landelijk niveau, waarbij een minister van Wonen een sleutelrol kan en moet nemen. Net als in andere grote steden, is de situatie in onze regio nijpend. Het aantal reacties op leegkomende woningen is de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen. Meer dan 2.000 reacties op een vrijkomende woning is geen uitzondering. Er is een steeds grotere toestroom van mensen die afkomstig zijn uit een GGZ-omgeving en van andere kwetsbare groepen zoals daklozen, mensen die zorg nodig hebben en statushouders. De veerkracht van wijken staat onder druk. Daarnaast daalt de kans voor reguliere woningzoekenden. Dit zijn mensen met inwonende kinderen, met een kinderwens, studenten, doorstromers en starters. Zij wachten allemaal – elk met hun eigen, persoonlijke behoeften en uitdagingen – al veel te lang op een huis.

Natuurlijk doen wij wat we kunnen binnen onze mogelijkheden, zoals extra nieuwbouw van sociale huurwoningen in Rotterdam en de randgemeenten en het realiseren van meer woningen voor middenhuur. Maar de totale bouw-, verduurzamings- en leefbaarheidsopgave is landelijk en in onze regio groter dan corporaties samen kunnen dragen. We koersen aan op een maatschappelijk faillissement.

Corporaties zijn er bij uitstek om hier een rol te pakken. Dat doen we al, door een stevig nieuwbouwprogramma de komende jaren. Maar er zou meer kunnen. De woningbouwopgave realiseren lukt alleen als we samenwerken. Met een minister van Wonen, met bouwpartijen, met gemeenten en partners in de stad. Er zijn meer bouwlocaties nodig en landelijke regie op het bouwen van voldoende woningen. Om het woningtekort in te kunnen lopen hebben corporaties meer financiële ruimte nodig. Er is brede steun om de verhuurdersheffing af te schaffen en in te zetten voor nieuwbouw en verduurzaming.

Op veel plekken in de stad kun je zien hoe onze ‘het kan wél’ mentaliteit zich vertaalt in meer leefbare wijken. In saamhorigheid, samenwerking en verbetering. Wij hopen dat wonen de aandacht krijgt van een volgend Kabinet en dat er een minister komt die zich toegewijd met het onderwerp gaat bezighouden. Wij zijn er klaar voor. Beste politiek: samen geven we thuis.  Ieder zijn rol. De politiek voor de randvoorwaarden als regie en voldoende middelen. De corporatie om daarmee in de praktijk het betaalbare (t)huis in een prettige buurt te realiseren.

Hedy

Hedy van den Berk

Hedy van den Berk

Ik ben bestuurder bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.