Op zondag 21 juni 2020 rond 19.40 uur gaan de bijdragen van corporaties aan de verhuurderheffing virtueel door de grens van 10.000.000.000 euro. Een triest moment, want wat hadden we met dat geld belangrijke dingen kunnen doen! Bijvoorbeeld tienduizenden nieuwe woningen bouwen. Woningen die broodnodig zijn.

Wij droegen vorig jaar alleen al 30 miljoen euro aan verhuurderheffing af. Omdat onze inkomsten vooral bestaan uit huur is het geld van sociale huurders dat direct naar de schatkist gaat. Daarvan hadden we ook 200 woningen kunnen bouwen. Het effect van de heffing is dat we fors minder kunnen doen dan we zouden willen en de sector op deze manier, op de lange termijn, steeds kleiner wordt. Onze oproep aan de politiek: geef corporaties de middelen om anti-cyclisch te bouwen. Hiermee verwezenlijken we meer woningen en helpen we de werkgelegenheid in stand houden. Onze gezamenlijke oproep aan het kabinet is dan ook om de heffing af te schaffen zodat corporaties tegen de stroom in kunnen investeren in een thuis. Afgelopen mei verscheen er een onderzoek naar de negatieve gevolgen van de verhuurderheffing. We proberen onze volkshuisvestelijke opgave ondanks de verhuurderheffing zo goed mogelijk uit te voeren en de bouwproductie, verbetering en verduurzaming op peil te houden.

ONZE INVESTERINGEN IN DE KOMENDE VIJF JAAR

Havensteder en 26 andere grootstedelijke corporaties bouwen de komende vijf jaar 52.000 nieuwe huurwoningen en verbeteren en verduurzamen 238.000 woningen. Dat betekent dat we samen in vijf jaar tijd 23,4 miljard euro investeren in de woningvoorraad. Dat laat de Investeringsmonitor van De Vernieuwde Stad zien. Deze werd op 16 juni 2020 gepubliceerd. De Vernieuwde Stad is een samenwerkingsverband van 27 grootstedelijke corporaties die samen ongeveer 40% van de sociale huursector vertegenwoordigen.

Credit beeld: Guido Pijpers