Drones kunnen eenvoudig ingezet worden voor het controleren van de kwaliteit van onze woningen. Zo hoeven bewoners niet meer thuis te blijven en krijgen wij een goed beeld van de woning. Sinds enige tijd gebruiken wij drones voor onderhoudsinspectie wat aanzienlijk minder tijd inneemt dan bij persoonlijke inspectie. Zo kan heel precies de staat van de gevels, dakbedekking en kozijnen worden opgenomen. Met deze inspecties weten wij wanneer en waar er onderhoud nodig is. Tot nu toe hebben er ruim 11,000 inspecties plaatsgevonden. Havensteder is de eerste woningcorporatie in Nederland die op een dergelijke schaal gebruik maakt van drone-technologie.

Het inzetten van drones levert niet alleen waardevolle informatie op over de staat van onze woningen, het is ook snel, slim en eenvoudig. Drones zijn gemaakt voor werken op hoogte en komen eenvoudig op lastig bereikbare plaatsen. Inspecteren op hoogte is meestal tijdrovend. Met een drone worden gebreken sneller inzichtelijker. Bewoners worden altijd van tevoren op de hoogte gebracht van de opnames en het gebruik van de beelden.

Wij werken samen met Aeroscan die specialiseert in het verzamelen van vastgoedinformatie. Met de inzet van drones en het gebruik van speciale technieken – zoals kunstmatige intelligentie – wordt de huidige staat van onze woningen in kaart gebracht en kunnen wij precies zien wanneer en waar onderhoud nodig is. Tijdens het controleren van onze woningen wordt privacygevoelige informatie ‘geblurd’ en daarmee onherkenbaar gemaakt.

Wij evalueren over enkele maanden de concrete resultaten van het gebruik van drones en besluiten dan of wij de drones structureel gaan inzetten.