De coronacrisis raakt ons allemaal. Voor kwetsbare groepen in de samenleving is de impact soms bijzonder heftig. Als woningcorporatie proberen wij de gevolgen van de crisis op de woon- en leefsituatie van onze huurders waar mogelijk te beperken. We doen wat we kunnen, uiteraard binnen de richtlijnen van de overheid. Via onze website houden wij huurders op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en natuurlijk kunnen zij bij ons terecht voor persoonlijk advies. Telefonisch, digitaal, maar voor dringende zaken ook persoonlijk. Met de nodige aanpassingen houden we onze kantoren open.

VINGER AAN DE POLS

Aandacht, persoonlijke betrokkenheid en een luisterend oor zijn belangrijker dan ooit, zeker nu veel mensen angstig zijn en onzeker over wat de crisis gaat brengen. Wij proberen op gepaste afstand een vinger aan de pols te houden bij mensen die het extra zwaar hebben.

Onze wijkbeheerders en huismeesters zoeken eenzame ouderen wat vaker op – uiteraard op veilige afstand – of zwaaien even door het raam om te kijken of alles nog in orde is. Woonconsulenten bellen met bewoners die het moeilijk hebben. Ook stimuleren en ondersteunen we wijkinitiatieven van partners. Een mooi voorbeeld is de sympathieke aanpak van SOL, een organisatie voor maatschappelijk werk in Rotterdam. Om ouderen in de wijken een hart onder de riem te steken brengen haar medewerkers persoonlijk een plantje langs.

FINANCIËLE GEVOLGEN

Voor veel mensen hebben de landelijke maatregelen die zijn genomen in het kader van de coronacrisis onvermijdelijk (ingrijpende) financiële gevolgen. Zo sluiten ondernemingen tijdelijk hun deuren, werknemers vrezen ontslag en ZZP’ers maken zich zorgen om hun inkomsten. Wij willen dat onze huurders zich ook op dit punt optimaal veilig voelen en houden daarom extra rekening met betalingsachterstanden. Niet met generieke maatregelen, maar door het bieden van maatwerk. Wij volgen bovendien de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie, aangevoerd door de Woonbond. Dat betekent dat we het huurcontract van huurders die door de coronacrisis (tijdelijk) geen huur meer kunnen betalen niet verbreken. Dus even geen uitzettingen. Juist tijdens deze crisis is het belangrijk dat mensen een veilig thuis hebben.

PRAKTISCHE MAATREGELEN

In praktische zin hebben wij onze dienstverlening waar mogelijk aangepast aan een nieuwe realiteit. Onze wijkkantoren zijn open voor dringende vragen en verzoeken, maar waar mogelijk lossen we zaken digitaal op. Denk aan het bestellen van sleutels of het aanvragen van inwoning. Geplande verhuringen gaan door, want wij willen voorkomen dat huurders door deze crisis in de problemen komen met hun soms lang geplande en (reeds) in gang gezette verhuizing. Gelukkig stellen onze leveranciers – zoals aannemers en wijkpartners – zich ook flexibel en creatief op. Zij blijven doen wat ze kunnen.

Huurders kunnen reparatieverzoeken en -afspraken op wijkkantoren telefonisch of via WhatsApp indienen, waarbij niet-dringende (aan)vragen op een later moment plaatsvinden. We zien ook dat huurders steeds afwegen of zij het verantwoord en prettig vinden om mensen over de vloer te hebben. Mensen nemen daarin duidelijk een eigen verantwoordelijkheid.

In de gevallen waarin onze medewerkers langskomen voor urgente reparatiewerkzaamheden houden zij zich natuurlijk aan de richtlijnen, zoals het groeten zonder handen schudden en het houden van anderhalve meter afstand. We vragen huurders hetzelfde te doen. Als er zieken aanwezig zijn in het huishouden waar we aan het werk moeten, dragen de monteurs beschermende pakken, handschoenen en mondkapjes.

Bezichtigingen van woningen vinden nu digitaal plaats en voorlichtingsbijeenkomsten zijn natuurlijk afgezegd. Maar ook op dit punt proberen wij een alternatief te bieden. Zo informeren we omwonenden van een nieuwbouwproject in Rotterdam-Zuid via een webinar over de plannen.

TROTS

Wij zijn bijzonder trots op huurders, partners en onze Havensteders. Het is een tijd waarin veel mensen laten zien wat de woorden saamhorigheid en teamwork echt betekenen. We hopen van harte dat de inspanningen van onze collega’s helpen om deze crisis op een zo draaglijk mogelijke manier door te komen.