Peter van Lieshout, voorzitter van de RvC licht toe: “Havensteder staat voor een grote opgave op het gebied van nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid, betaalbaarheid en bijzondere doelgroepen. Hiervoor moeten coalities worden gesloten met partijen in het sociaal en fysiek domein en balans worden gezocht tussen volkshuisvestelijke, financiële en organisatorische afwegingen. Hedy van den Berk is een ervaren bestuurder die de grootstedelijke context kent. Daarnaast heeft ze een groot en relevant netwerk.”

Hedy van den Berk: “Ik ben blij met de herbenoeming. In 2011 ben ik aangetreden bij Havensteder. Iedere periode vraagt om andere accenten. Nu ligt mijn opdracht er vooral in om samen met mijn collega-bestuurder Sander Uiterwaal te zorgen voor een slagvaardige, stabiele organisatie en een goed gesteld team. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst onze brede volkshuisvestelijke taak kunnen blijven uitoefenen. Daartoe is mijn externe rol van belang.”