Tijdens het Verbeterprogramma komt er veel op Tuindorp Vreewijk af. Niet alleen voor bewoners en omwonenden, ook voor de natuur en dieren in de wijk. Bijvoorbeeld de gierzwaluwen en vleermuizen. We leggen graag uit hoe we rekening houden met deze dieren zodat ze toch kunnen broeden tijdens de verbeterwerkzaamheden.

Bijzondere trekvogels

Gierzwaluwen zijn bijzondere trekvogels. Tijdens het broedseizoen (midden april tot en met juli) verblijven zij in Nederland. Ook in het mooie groene Vreewijk. Daar maken ze van dakpannen, regenpijpen of dakkapellen hun nest. Na het broedseizoen trekken de gierzwaluwen naar warmere gebieden. Om het jaar daarop weer terug te keren in hun vertrouwde nestje.

Hoogvliegers

De gierzwaluw is te herkennen aan zijn donkere kleur met een licht vlekje op de keel, korte poten en snavel én hun typisch gierend geluid. Vaak zijn de trekvogels in een groep te vinden. Ze broeden graag samen als het aantal nestplaatsen dat toe laat. Wie de gierzwaluw wil spotten, moet naar boven kijken. De zomergasten nestelen hoog, daar vangen ze namelijk het makkelijkst hun favoriete diner: vliegende insecten.

Isoleren zonder dieren te deren

In het Verbeterprogramma isoleren we onder meer het dak en dakkapel van buitenaf. De plekken waar gierzwaluwen, mussen en vleermuizen graag verblijven.

Om de verbeterwerkzaamheden ook tijdens het broedseizoen voort te zetten, nemen we voorzorgsmaatregelen. Zodat de vogels niet nestelen daar waar we aan het werk gaan. Zo hangen we vóór het broedseizoen zogenoemde gierzwaluwkasten op in de wijk. Dit zijn veilige, kunstmatige nestplaatsen waar de gierzwaluw kan broeden. Zo voorkomen we dat we nestelende gierzwaluwen moeten storen. Aannemer Dura Vermeer plaatst de gierzwaluwkasten. Op minimaal drie meter hoogte én meerdere kasten bij elkaar – zoals ze dat het liefst hebben.

De lat hoog leggen

Door latten tegen de kantpannen aan te zetten kunnen vleermuizen niet onder dakpannen nestelen. Om huismussen op een ander plekje te laten broeden maken we de onderste rij dakpannen van woningen dicht. Zo voldoen we aan de wet Flora en Fauna en hebben de dieren zo min mogelijk last van het Verbeterprogramma.

Met het Verbeterprogramma Vreewijk pakt Havensteder 1.400 woningen en bedrijfsruimten aan. We moderniseren de binnenkant en brengen het oude karakter weer terug aan de buitenkant. Na de aanpak komen bewoners terug in een woning die energiezuiniger en comfortabeler is om in te wonen. Meer informatie over het Verbeterprogramma in Vreewijk vindt u op www.Vreewijkverder.nl.