Als maatschappelijke organisatie willen wij stevig verbonden blijven met de samenleving. Daarom spreken we continu verschillende belanghouders. Zo ook vertegenwoordigers van de lokale politiek. Zo houden we gevoel met wat verschillende partijen belangrijk vinden bij wonen. Het liefst op wijk-  en buurtniveau. En wij kunnen onze ervaringen uit de praktijk delen. Donderdag 27 augustus spraken wij Chantal Zeegers, fractievoorzitter en woordvoerder Bouwen, Wonen en Buitenruimte van D66 in Rotterdam.

DRUK ROTTERDAMSE WONINGMARKT

Dit leverde een gesprek op over onder meer de grote druk op de Rotterdamse woningmarkt. Wij zien een grote toename in het aantal reacties op een sociale huurwoning.  Honderden reacties op één vrijkomende woning is bijna eerder regel dan uitzondering. Bij sommige woningen zijn het zelfs duizenden reacties.

SLOPEN OF BEHOUDEN?

We bespraken de waarde van historisch vastgoed, onder andere in relatie tot de kwaliteit van het wonen en de leefbaarheid in de buurt. En de rol van de corporatie daarin. Duurzaamheid, kwaliteit van de woningen en de buitenruimte zijn ook speerpunten voor D66. Niet elk oud pand is te behouden. Soms om technische reden, maar vaak ook om financiële of omdat een verouderde indeling niet langer past bij onze doelgroep. Vanzelfsprekend komt dan ook het beleid bij sloop- en herhuisvesting aan de orde. In het Oude Noorden ontstaat er een mooi initiatief in panden die we gaan slopen: pension Almonde. Waar bewoners blij zijn met een tijdelijke woning en de tijdelijke reuring zorgt voor een leefbare, prettige wijk. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Een aanpak die ook Zeegers waardevol noemde.

MAATWERK

Verder hebben wij onze zorgen gedeeld over het toenemend aantal kwetsbare huurders in wijken waar de druk op de leefbaarheid toch al groot is. Wij zouden graag meer tussenvoorzieningen realiseren waar kwetsbare bewoners meer beschermd kunnen (leren) wonen. Een oplossing die ook Zeegers aansprak.

Tenslotte kwamen we in gesprek over de samenwerking op buurt- en wijkniveau tussen gemeente,  corporatie, maatschappelijke partijen en bewoners. Het oplossen van lokale problemen lukt ook het beste op de schaal waarop het vraagstuk zich voordoet. Dit vraagt om een lokale aanpak op buurt- of straatniveau, samen met betrokkenen en het juiste mandaat voor de professionals. Het goed laten functioneren van dit netwerk vergt ook het nodige van management en bestuur. Het gesprek met Chantal Zeegers bevestigt ons dat in gesprek zijn en blijven daaraan bijdraagt.