Vanaf eind 2018 geven we Havensteders op een nieuwe manier invloed op zaken die ze belangrijk vinden. We zochten een manier waarop Havensteders het hele jaar door kunnen reageren op zaken die belangrijk voor ze zijn. Het traditionele medewerkersonderzoek, met jaarlijks één peilmoment, voldeed wat ons betreft niet langer.

APP

Een app vervangt nu de traditionele vragenlijsten. Het hele jaar door kunnen medewerkers reageren op en meedenken over verschillende onderwerpen, die zij bovendien ook zelf kunnen aandragen. De thema’s variëren van praktisch tot beleidsmatig. In de app plaatsen we regelmatig stellingen en vragen over zaken die Havensteders aan het hart gaan. Alle ideeën die individueel worden geopperd, delen we vervolgens met iedereen. Over die ideeën wordt dan weer gestemd. Gebruikers van de app zijn anoniem. In een conversatie wordt zichtbaar wát er wordt gezegd, maar niet wíe het heeft gezegd.

ACTIEVE MEEDENKERS

Een projectgroep analyseert de uitkomsten van de stellingen, vragen en discussies. Deze projectgroep bestaat uit zes medewerkers uit de gehele organisatie. Zij koppelen de resultaten terug aan de gehele organisatie en verbinden thema’s aan de inhoudelijke eigenaar, zodat opvolging geborgd is. Deze manier van medewerkersonderzoek sluit bovendien aan op het visitatietraject en de nieuwe OR vorm (Raad van Meedenkers) waarbij alle medewerkers invloed hebben op de organisatie en haar handelen.