Vitale, weerbare wijken waarin iedereen meedoet. Daar werken we met bewoners en partners aan. Zo ook in Capelle aan den IJssel, waar we steeds meer samenwerken met Welzijn Capelle. Een mooi voorbeeld van die samenwerking is de Fietsenbank Capelle. In dit project kregen enkele tientallen bewoners een eigen fiets. En daarmee een belangrijk steuntje in de rug.

De fietsenbank is een project van Welzijn Capelle, waaraan Havensteder haar medewerking verleende. Het project vloeide voort uit een eerdere succesvolle samenwerking tussen beide partijen: Sterk door Werk. Arnold van Ham, projectleider Wijken & Beleid bij Havensteder, vertelt: “Sterk door Werk is een initiatief van Havensteder, met als doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee laten doen in de maatschappij. Wij streven ernaar om de SROI-verplichting lokaal te laten renderen in Capelle. Daarvoor organiseerden we, in samenwerking met het IJsselcollege en Welzijn Capelle, een bijeenkomst voor onze technische en maatschappelijke partners. Daar konden ze met elkaar kennismaken en onderzoeken wat zij elkaar kunnen bieden.”

VOORTBORDUREN OP SUCCES

“De bijeenkomst was een groot succes”, zegt Nicolette Lima, projectleider Inburgeringsprogramma bij Welzijn Capelle. “Partijen weten elkaar nu beter te vinden. Bovendien vonden drie van onze cliënten een arbeidsplaats bij een onderaannemer of toeleverancier van Havensteder.” Het succes van Sterk door Werk vormde een goede basis voor verdere samenwerking tussen Havensteder en Welzijn Capelle. Nicolette: “Die mogelijkheid deed zich al snel voor, toen we zo’n zeventig fietsen gedoneerd kregen van Handhaving. Met die fietsen konden we veel mensen blij maken!” Arnold voegt toe: “Wij stelden binnen een paar dagen een garagebox in de Arendshof beschikbaar. Daar knapten de vrijwilligers van het Repair Café Capelle de fietsen op.”

MEER DAN EEN GOEDKOOP VERVOERMIDDEL

Welzijn Capelle schonk de gerepareerde fietsen aan zo’n veertig cliënten, waaronder veel nieuwkomers. “We zijn er heel blij mee”, laat een van de cliënten weten. “Vooral onze twee dochtertjes. Ze nemen de fiets elke dag mee als ze buiten willen spelen. Onze oudste dochter voelt zich bovendien zelfstandiger door haar fiets.” Vrijwilligster Bahar Ahamed kreeg ook een fiets. Zij vertelt: “Ik ben binnen Capelle aan den IJssel veel sneller en makkelijker op mijn plek van bestemming. Bovendien bespaar ik enorm op mijn reiskosten. Voor nieuwkomers is een fiets nog veel meer dan een goedkoop vervoermiddel. Met een fiets vergroten zij hun leefwereld. Dat helpt enorm bij het integreren.” Nicolette beaamt dit: “Voor onze cliënten is het belangrijk dat zij snel onderdeel uitmaken van de samenleving. Projecten als de fietsenbank helpen daarbij. Havensteder is voor ons een belangrijke partner in dergelijke projecten.”

ONDERDEEL VAN DE SAMENLEVING

“Met de fietsenbank hielpen we letterlijk en figuurlijk veel mensen weer in het zadel”, zegt Arnold enthousiast. “Dat vind ik gaaf. We laten hiermee zien waar we met elkaar voor staan. De kern van ons handelen is dat iedereen van waarde is en recht heeft op een betaalbaar thuis. Samen met huurders en andere belanghouders werken we aan buurten waar we trots zijn op bewoners die elkaar verder helpen.” Hugo Martina, een van de vrijwilligers die de fietsen opknapten, is het daar volledig mee eens. “Ik ben blij dat ik de mensen in mijn buurt kan helpen. Zelf woon ik hier al 36 jaar en ik heb veel aan mijn buurtgenoten te danken. Dat geef ik op deze manier terug.”

ACTIVEREN EN FACILITEREN

“De samenwerking met Welzijn Capelle laat concreet zien wat je met elkaar in een wijk kunt bereiken”, vervolgt Arnold. “Samen met de partners in ons netwerk zetten we ons in om de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten. In dat netwerk hebben wij vooral een activerende en faciliterende rol. Projecten als de fietsenbank en Sterk door Werk vind ik geweldig. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. En als ik zie dat partijen hierdoor zelf ook gaan nadenken over participatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan word ik daar enorm blij van.”