Op donderdag 13 januari 2022 lanceerden we het nieuwe Havenstederplan: Samen geven we Thuis. Dit strategische plan bepaalt tot en met 2025 onze koers en geeft richting aan ons dagelijks handelen.

De kern is: iedereen verdient een thuis en daar zorgen wij graag voor. Thuis geven begint bij het zorgen voor voldoende, goede en betaalbare woningen in de gemeenten waar we werken. Zo geven wij thuis. Met name voor bewoners die weinig geld hebben of om andere redenen lastig zelf aan een woning kunnen komen. Bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn. Onze rol gaat echter verder. We willen ook graag dat bewoners zich thuis voelen in hun woning en hun buurt en mee kunnen doen in de samenleving. Daarom stimuleren we interactie en ontmoeting. Zodat er een gevoel van samenhorigheid ontstaat en mensen elkaar leren kennen en helpen. Indien nodig geven we een steuntje in de rug. Wij – als trotse Havensteders – doen dit samen met bewoners en andere partners in de wijk. Samen geven we thuis.

Het Havenstederplan is opgedeeld in deze vier thema’s.

THUIS VOELEN

Vanuit een huis dat een echt thuis is, kan een persoon zijn of haar leven verder opbouwen en vormgeven. Thuis voelen gaat verder dan alleen een huis. Het draait bijvoorbeeld ook om de buurt waar je woont en je begrepen en gewaardeerd voelen. Als Havensteder willen wij dan ook thuisgeven, qua woning, woonomgeving en onze dienstverlening. We willen ons verder verdiepen in de behoeften van bewoners, zodat we de goede dingen doen, op een manier die aansluit bij de bewoner. Veel huurders hebben niet de luxe dat ze kunnen kiezen bij welke woningcorporatie zij hun woning huren. Wij streven ernaar dat huurders vol vertrouwen voor Havensteder zouden kiezen als ze die keuze wél zouden hebben.

THUIS BIEDEN

Het bouwen, onderhouden, renoveren en verhuren van woningen is onze basis. Dat doen we al jaren en dat blijven we doen. Er zijn echter een aantal grote maatschappelijke veranderingen gaande waar we als Havensteder ook in mee willen en moeten. Zoals de energietransitie. Wij maken onze woningen klaar voor de toekomst zodat we ook volgende generaties een betaalbaar en fijn thuis kunnen bieden. Op de eerste plaats willen we dat bewoners blij zijn met hun woning en dat ze er een thuis van kunnen maken. Daar gaan we in dit Havenstederplan verder mee aan de slag.

THUIS IN DE WIJK

Onze opgave raakt meer dan alleen het wonen. Veel van onze bewoners krijgen te maken met zaken als: armoede, eenzaamheid of psychiatrisch gedrag. Deze opgaven liggen op het grensvlak van organisaties en kunnen we alleen aanpakken door samen te werken. Bijvoorbeeld met bewoners, de gemeente, huurdersorganisaties, energiebedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen of de politie. We hebben elkaar hard nodig.

AAN EEN THUIS WERKEN

Een thuisgevoel creëren gaat niet vanzelf. Daarvoor hebben we de juiste mensen nodig. Mensen die gemotiveerd zijn om dag in dag uit, schouder aan schouder, het verschil te maken voor onze bewoners, elkaar en de stad. En naast goede mensen hebben we uiteraard ook middelen nodig. Daarom is het essentieel dat wij een financieel gezonde organisatie zijn en blijven.

Het digitale boekje en een infographic van het Havenstederplan vindt u hier.