donderdag 30 juni 2022

Onlangs tekenden wij, samen met gemeente Rotterdam, een intentieverklaring om de CO₂-uitstoot bij woon-werk verkeer en zakelijk verkeer te verminderen. De helft van de CO₂-uitstoot van personenauto’s is gerelateerd aan werk. Als Rotterdamse werkgever kunnen wij dus een verschil maken. Met het tekenen van dit Rotterdamse Klimaatakkoord dragen we ons steentje bij aan de landelijke en Europese klimaatafspraken om in 2050 geheel klimaatneutraal te zijn.

Wat betekent dit?

We werken aan maatregelen om minder CO2-uitstoot te produceren in het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Dat doen we bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer en elektrisch (deel)vervoer. Maar ook door onnodig reizen te voorkomen.

We hebben hierin de afgelopen jaren al stappen gezet. Zo stimuleren we het reizen met het openbaar vervoer, zijn poolauto’s en -scooters al (deels) vervangen door een elektrische uitvoering en hebben we ook elektrische leenfietsen. Een volgende stap is om ook ons wagenpark van onderhoudsbussen om te zetten naar elektrisch. En door hybride werken te introduceren reizen we minder van en naar het werk.

De komende periode gebruiken we om te kijken welke maatregelen we nog meer kunnen nemen.

Waaraan verbinden we ons?

Hieronder staan de ambities en afspraken waarvoor we tekenden in het Klimaatakkoord.
Intentieverklaring Klimaatakkoord Duurzame Mobiliteit Rotterdam:

  • De ambitie van een reductie van minimaal 50% CO₂-uitstoot van het werk gerelateerde personenverkeer in 2030 ten opzichte van 2016
  • Het uitstootvrij maken van de resterende autovloot
  • Het (laten) uitvoeren en bepalen van de nulmeting voor de CO2-uitstoot van de personenmobiliteit van ons bedrijf in 2016
  • Het opstellen van een plan van aanpak met maatregelen en mijlpalen, gericht op het halen van de reductiedoelstelling
  • Het communiceren over de aanpak van ons bedrijf
  • Het jaarlijks monitoren van de voortgang

De gemeente sluit dit akkoord ook met andere Rotterdamse bedrijven. Het wordt gekoppeld aan ‘overlegtafels’. Naast Mobiliteit zijn er ook de tafels Haven en industrie, Gebouwde omgeving, Schone energie en Consumptie. Hierdoor is er een groot netwerk van meer dan 40 bedrijven en meer dan 250 betrokken medewerkers, waarmee de mogelijkheid wordt geboden om ook van andere branches veel te leren.

Meer weten, kijk ook op: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/klimaatalliantie/

Wat doen we nog meer op klimaatgebied?

Klimaatneutraal werken is natuurlijk breder dan het mobiliteitsvraagstuk. Zo hebben we binnen het Havenstederplan tot aan 2025 ambitieuze doelstellingen opgesteld voor het inrichten van circulaire kantoren. Daarbij hoort ook de vraag wat hybride werken betekent voor de inrichting en grootte van onze kantoren.

Zo is de verlichting in de kantoren al vervangen door LED en zijn er bewegingsmelders zodat licht niet aan blijft staan. In de afgelopen jaren kozen we al voor alternatieven om de hoeveelheid plastic te verminderen of te vervangen voor een biologisch afbreekbare variant. Bijvoorbeeld fruit en thee zonder plastic verpakkingen en papieren of houten roerstaafjes. En schoonmaakproducten die minder belastend zijn voor het milieu. We kijken ook naar de manier waarop we ons afval verzamelen en aanbieden, naar koffie die duurzaam geproduceerd wordt en naar ‘groene’ kantoorartikelen.