Havensteder heeft een grote maatschappelijke opgave. We voorzien in betaalbare woningen voor mensen met een beperkt inkomen of in een kwetsbare positie. We onderhouden woningen en bouwen nieuwe woningen bij. Dat willen we doen met aandacht en zorg voor het milieu en de omgeving.

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Een economie zonder afval waarin we grondstoffen steeds opnieuw gebruiken. Afval wordt daarbij grondstof. Een explosieve groei van het gebruik van grondstoffen, de groei van de wereldbevolking en de afhankelijkheid van het buitenland voor het verkrijgen van grondstoffen maakt circulair bouwen ook in Nederland noodzakelijk.

Al in 2030 moet het verbruik van grondstoffen gehalveerd zijn. Dat staat in het Rijksbrede programma “Nederland Circulair in 2050”. De bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. Door circulair en modulair te bouwen neemt het grondstoffen verbruik af én er is minder (bouw-)afval. Het bouwafval wordt de nieuwe grondstof.

Nieuwe grenzen

Voor Havensteder vormen klimaatdoelen – bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit – nieuwe grenzen waarbinnen we onze opgave uitvoeren. We dragen onder meer bij door bij het bouwen, renoveren en onderhouden van ons vastgoed:

 • de CO2 uitstoot te verlagen
 • meer gebruik te maken van bestaande materialen
 • onze hoeveelheid afval te verkleinen

Samen circulair

Circulariteit is voor Havensteder een belangrijke, maar ook complexe duurzaamheidsambitie. Die bereiken we niet alleen. We werken daarom zoveel mogelijk samen en leren van anderen. Bijvoorbeeld van de gemeente Rotterdam en haar programma Rotterdam Circulair en van onze collega corporaties die startten met een aantal pilots.

Een greep uit onze circulaire agenda voor de komende jaren:

 • We werken met partners aan nieuwe randvoorwaarden voor bijvoorbeeld bouwplaatsen en inkoop.
 • We onderzoeken ons vastgoed en stellen ‘materiaalpaspoorten’ op, zodat we inzicht krijgen in de aanwezigheid en waarde van materialen.
 • We verkennen de mogelijkheden van EPR (Extended Producer Responsibility) ofwel producentenverantwoordelijkheid, waarbij een leverancier langer verantwoordelijk is voor zijn product en duurzamer zal gaan ontwerpen.
 • We werken toe naar vijf circulaire nieuwbouw-, renovatie- of verbeterprojecten in 2025.
 • In 2025 zijn minimaal drie onderhoudsstromen circulair.
 • We gaan bij verschillende projecten na hoe deze circulair zijn uit te voeren en maken een plan voor uitvoering en samenwerking.
 • We zetten samen met partners pilots op voor bewoners om circulair gedrag mogelijk te maken.
 • We kijken kritisch naar waar en hoe wij ons eigen dagelijks werk circulair kunnen uitvoeren. We zetten dit om naar beleid, houden elkaar scherp en aan de nieuwe norm.