Met veel genoegen introduceren wij, per 1 januari 2021, Sander Uiterwaal als lid van de Raad van Bestuur van Havensteder. Samen met Hedy van den Berk, in haar nieuwe functie als voorzitter Raad van Bestuur, vormt Sander het bestuur van Havensteder. Sander Uiterwaal werkt sinds 2012 bij Havensteder, waarvan de laatste drie jaar als directeur Financiën.

BESTUURLIJKE AANDACHT

Havensteder biedt een thuis aan zo’n 45.000 huishoudens in de stadsregio Rotterdam en is één van de vier grote woningcorporaties in de regio. In de stadsregio liggen grote volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven. De wooncrisis in de regio is nijpend en de doelgroep die afhankelijk is van een sociale huurwoning groot. Bovendien ziet Havensteder de doelgroep kwetsbare bewoners enorm stijgen de afgelopen jaren. Deze ontwikkelingen vragen om gedegen bestuurlijke aandacht op alle vlakken. Daarom besloten de bestuurder en de Raad van Commissarissen dat het noodzakelijk was om de portefeuille te verdelen over een tweehoofdig bestuur.

VERDELING PORTEFEUILLE

Het bestuur is samen verantwoordelijk voor het totaal. De bestuurlijke aandachtsgebieden worden als volgt verdeeld: Sander is verantwoordelijk voor Financiën (financieel beheer, financieel beleid/treasury en financiële strategie), Bedrijfsvoering, Control, risicomanagement en compliance, I&A en digitalisering (ook van dienstverlening), HRM, Facilitaire Services, Investorrelations: WSW, banken, accountant, e.d., RvC/Ac, OR, Aw, HO. Hedy is verantwoordelijk voor Strategie (ondernemingsplan en portefeuillestrategie), Volkshuisvesting/Wonen, Vastgoed/O&O, Corporate Communicatie, Management Development, Stakeholderrelatiemanagement, RvC/Wonen, OR, Aw, HO.

We zien er naar uit om op deze manier verder bouwen aan een robuust en professioneel Havensteder dat stevig gesteld staat voor haar opgaven.

Bas Jan van Bochove                                                                Hedy van den Berk
voorzitter Raad van Commissarissen Havensteder            bestuursvoorzitter Havensteder