Regelmatig gaat Havensteder in gesprek met vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties. Wij horen graag van hen wat zij belangrijk vinden op het onderwerp wonen. En dan vooral over het leven en wonen in de wijken en buurten. Op die manier blijven wij verbonden met de samenleving. Maandag 26 oktober spraken Hedy van den Berk (bestuurder) en Bart Kesselaar (directeur Strategie) met Co Engberts, fractievoorzitter en woordvoerder Bouwen, Wonen en Buitenruimte van PvdA in Rotterdam en zijn partijgenoot Matthijs van Muijen. Een coronaproof videogesprek over een sterke en inclusieve stad.

ZORG OM VOLDOENDE BETAALBARE WONINGEN

Je kunt er vandaag de dag niet meer omheen. Sla een krant open en je leest de verhalen over een schrikbarend tekort aan woningen. Het was dan ook niet verrassend dat ons gesprek met Co en Matthijs direct over een gedeelde zorg ging. Namelijk de beschikbaarheid van betaalbare woningen in Rotterdam. Al langere tijd zien we dat de vraag naar sociale huurwoningen in Rotterdam sterk toeneemt. Tegelijkertijd komen er steeds minder sociale huurwoningen vrij. Het aanbod daalt gestaag en de vraag neemt rap toe. Meer dan honderden reacties op een vrijkomende woning waren we al een tijdje gewend, maar 1.000 reacties is de laatste tijd ook geen bijzonderheid meer. Ook de toenemende behoefte aan betaalbare woningen in de onderkant middenhuur kwam ter sprake. De bouw van deze woningen (ook) door woningcorporaties werd genoemd als oplossing om de doorstroming uit de sociale woningvoorraad te bevorderen en de variëteit aan woningen in de wijken te vergroten.

STERKE WIJKEN VOOR KWETSBARE DOELGROEPEN

Dit was een mooi bruggetje naar het onderwerp sterke wijken. De instroom van kwetsbare bewoners in kwetsbare wijken is een thema dat zowel bij de PvdA als bij Havensteder hoog op de agenda staat. Deze instroom zet de leefbaarheid in de kwetsbare wijken onder druk. Hoe versterken we de kwetsbare Rotterdamse wijken en zorgen we voor leefbare wijken en buurten waar het prettig wonen is? En hoe kunnen sterke wijken hier aan bijdragen? Co en Matthijs benoemde hun actieplan ‘bankslapers’. Een plan dat zich richt op de hulp aan Rotterdammers tot 27 jaar die om allerlei uitlopende redenen naarstig op zoek zijn naar een betaalbaar onderdak. Met indien nodig inkomensondersteuning of een passend zorgarrangement. Voor Havensteder een herkenbaar vraagstuk. Wij zien en horen ook al langere tijd een groeiende behoefte aan zogenaamde tussenvoorzieningen. Kleinschalige woongebouwen waar bewoners enige tijd onderdak en rust vinden om zich te kunnen herpakken. Bijvoorbeeld om te leren wonen, hun leven weer op de rails te krijgen en te leren weer zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Hoe mooi zou het zijn als dit soort tussenvoorzieningen in de meer sterke wijken kunnen worden gerealiseerd. Deze wijken en buurten kunnen zo een belangrijk en noodzakelijk steentje bijdragen aan een stad met alle wijken in balans. Met deze mooie uitdaging voor de gemeente, zorgpartijen en woningcorporaties en een digitale groet sloten wij dit constructieve en inspirerende gesprek af.