Havensteder heeft de afgelopen vier jaar sprongen vooruit gemaakt.” “In de samenwerking met andere partijen ontwikkelde Havensteder een mooie filosofie: namelijk redeneren vanuit gedeelde belangen en waarden.” “Havensteder is één van de best presterende XL corporaties.”
Het is een greep uit de conclusies uit de Aedes Benchmark en het visitatierapport. De rapporten laten zien hoe wij presteren in verhouding tot andere corporaties, beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie en in de ogen van stakeholders. Dit zijn huurders, andere corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars enzovoorts. Resultaten waar we trots op zijn en waar we met zijn allen iedere dag hard voor werken!

Aedes Benchmark: A’s en B’s
In onze resultaten in de Aedes Benchmark 2022 zien we een duidelijk positief verschil ten opzichte van vorige jaren. Nu behaalden we de hoogste scores: A’s (duurzaamheid en bedrijfslasten) en B’s huurdersoordeel en onderhoud en verbetering). In de benchmark worden onze prestaties vergeleken met die van andere grote corporaties (de XL categorie). Wij scoren het beste, samen met Portaal. De Benchmark vergelijkt de corporaties op verschillende categorieën: huurdersoordeel, duurzaamheid, bedrijfslasten, onderhoud & verbetering, beschikbaarheid & betaalbaarheid. Dat laatste onderdeel is niet openbaar.

Voor meer informatie over de Aedes Benchmark, klik hier.

Visitatierapport: grote sprongen vooruit
De maatschappelijke visitatie kijkt terug op ons presteren in de jaren 2018-2021. De visitatiecommissie ziet dat we in die periode grote sprongen hebben gemaakt. Onze gemiddelde score is deze keer dan ook een 7,8.

Onze financiële positie verbeterde en we gingen van denken uit schaarste, naar denken in mogelijkheden. Er ontstond weer ruimte voor ambitie, om van daaruit te kijken hoe we dat kunnen realiseren. Het had ook zijn weerslag op de samenwerking met belangrijke stakeholders, zoals de gemeenten. We hebben hard gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking. Alleen samen kunnen we de vele en complexe vraagstukken oplossen als de woningnood, leefbaarheid, zorg en welzijn.

Havensteder ontwikkelde in de ogen van de visitatiecommissie een mooie filosofie om niet te redeneren vanuit standpunten, maar vanuit gedeelde belangen en waarden. De commissie waardeert wat we doen en de manier waarop we beleid en visie invullen samen met, bijvoorbeeld, huurders. Er zijn al mooie resultaten behaald op het gebied van betaalbaarheid en de aanpak van wijken. In dat alles heeft de organisatie de afgelopen jaren een enorme slag gemaakt en wordt zij ook als voorloper gezien in diverse processen. We zijn blij dat onze medewerkers daar trots op zijn en dat samenwerkingspartners dit bewonderen.

Wat houdt een visitatie in?
De visitatie wordt elke vier jaar uitgevoerd, dat zijn we wettelijk verplicht. Dat wordt gedaan door een geaccrediteerd bureau. Zij bevragen een diverse groep stakeholders, waaronder ook huurders en medewerkers. En het bureau haalt informatie uit bijvoorbeeld ons Havenstederplan en jaarverslagen.

Binnen de visitatie worden deels dezelfde thema’s gemonitord bij onze stakeholders als bij de Aedes Benchmark. Er wordt gekeken naar ons presteren ‘Naar opgaven en ambities’, ‘Volgens belanghebbenden’, ‘Naar vermogen’ en ‘governance’.

Verbeterpunten
Uit de twee onderzoeken komen natuurlijk ook aandachtspunten naar voren. Deze hebben veelal al een plek gekregen in ons Havenstederplan 2022-2025. Het doet ons goed om te constateren dat stakeholders onze huidige koers en ambities hierbij bekrachtigen.