In Nederland bestaat al ruim een eeuw het recht om in een goed en betaalbaar huis te wonen. We zijn daarin redelijk uniek, vergeleken met de landen om ons heen. Een erfgoed om trots op te zijn, vind ik. Maar daar komt langzaam verandering in. Het woningtekort is enorm, wachtlijsten zijn lang, de dakloosheid neemt toe. Starters en studenten moeten langer bij hun ouders blijven wonen of een woning delen. Ouderen kunnen niet verhuizen naar een aangepaste woning. Veel mensen betalen noodgedwongen te hoge woonlasten en de leefbaarheid in wijken staat steeds meer onder druk. Onze unieke sociale huursector breekt langzaam af.

In juli verscheen een rapport, uitgevoerd in opdracht van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en branchevereniging Aedes. De conclusies liegen er niet om: een aantal corporaties heeft al binnen vijf jaar onvoldoende geld om genoeg sociale huurwoningen te bouwen en om woningen te verduurzamen. Het is een structureel probleem en als er niets gebeurt, lopen de tekorten alleen maar verder op. Het onderzoek ziet drie mogelijke oplossingsrichtingen: de opgave voor corporaties kleiner maken, de inkomsten van corporaties verhogen of de lasten van corporaties verlagen. Onze inzet richting politiek zal zijn om de lasten voor corporaties te verlagen, bijvoorbeeld door het schrappen van de verhuurderheffing. Ik ben ‘blij’ dat dit besef nu breder herkend en onderschreven wordt. Het is hoog tijd dat het volgende kabinet in actie komt. Wonen hoort hoog op de politieke agenda.

In regio Rotterdam maken we ons al langer zorgen. Daar loopt het tekort nog sneller op. Hier is er al vanaf 2024 onvoldoende investeringsruimte en kunnen corporaties samen niet zorgen voor voldoende (duurzame) woningen en leefbare wijken. In vergelijking met andere regio’s ligt hier een grote opgave. Dit komt omdat in onze regio een groot aantal mensen woont met een laag inkomen, het woningbestand relatief oud is en de opgave om die woningen te verduurzamen groot. Zonder goede oplossingen koersen we aan op een maatschappelijk faillissement.

Ondanks deze alarmerende berichten realiseren we wat we wél kunnen. In de aankomende vijf jaar investeren we een miljard euro. Geld dat we steken in onderhoud en andere kwaliteitsverbeteringen zoals nieuwbouw en renovatie. Om de huren betaalbaar te houden, beperken we al twee jaar onze huurverhogingen. En we beperken de verkoop van woningen tot het minimum.

Mijn pleidooi aan de politiek in Den Haag is: zorg ervoor dat we niet langer duivelse dilemma’s hoeven te slechten. Zoals houden we de huren laag of bouwen we nieuwe woningen? Schrap de verhuurderheffing zodat corporaties de middelen hebben om anti-cyclisch te bouwen. Met meer financiële ruimte verwezenlijken we meer woningen en kunnen we huurstijgingen verder beperken.

Hedy

Hedy van den Berk

Hedy van den Berk

Ik ben bestuurder bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.