2023 een jaar met veel uitdagingen. Zo zorgde de wooncrisis voor een ongekend aantal woningzoekenden. Prijsverhogingen en stijgende energielasten maakten het leven duur en voor sommigen onbetaalbaar. Internationale ontwikkelingen en oorlog brachten onzekerheid en onrust. Daar komt bij dat we dit onstuimige jaar afsluiten met een verkiezingsuitslag die een nieuwe politieke realiteit betekent. Ook bij Havensteder gebeurde er veel. Er waren flinke uitdagingen en we maakten grote stappen. Zeker in tijden van grote verandering loont het om te reflecteren. De inzichten helpen om volgend jaar nog beter invulling te geven aan onze opdracht.

Laten we beginnen met een thema dat Rotterdam in 2023 in z’n greep hield: veiligheid. Onze stad werd dit jaar opgeschrikt door een groot aantal explosies. Vaak vonden die plaats bij of in onze woningen. Dat had veel impact op huurders en onze medewerkers. Dit soort geweld zorgt voor een enorm gevoel van onveiligheid en onmacht. Als corporatie investeren wij in wijken waar mensen op elkaar letten en elkaar ondersteunen en waar zij zich bovendien comfortabel en veilig voelen. We investeren in een thuis. De enorme impact van de meer dan 150 explosies onderstrepen het belang van die opgave en laat zien dat veiligheid en geborgenheid zeker geen vanzelfsprekendheden zijn. We zetten ook daarom extra in op dit thema, samen met onze partners in de stad.

Hét woord van deze verkiezingen was bestaanszekerheid. Dat betekent onder andere voldoende geld in je portemonnee en een dak boven je hoofd. Ook dit jaar hebben wij als Havensteder – binnen onze mogelijkheden – een bijdrage geleverd aan die twee randvoorwaarden. Neem ons incassobeleid. Wij zien de kwetsbare financiële positie van veel huurders en kiezen daarom voor warm incasseren. Dat betekent dat we met mensen meedenken, haalbare afspraken maken en verder kijken dan hun huurschuld.

Waar het gaat om een dak boven het hoofd: ook de beschikking over een woning is in 2023 helaas geen vanzelfsprekendheid meer. De woningnood in Nederland is hoog en zeker in onze stad en in de regio. Mensen maken zich daar zeer terecht zorgen over. Wij zijn er dan ook ontzettend trots op de komende jaren honderden nieuwe betaalbare huurwoningen aan de voorraad toe te voegen. Deze maand nog slaan we verschillende eerste palen. Het meest recent gaven we het startschot voor de bouw van Schans II Oud: een splinternieuw complex van 38 sociale huurwoningen in Delfshaven waarbij duurzaamheid en een hoog niveau van wooncomfort voorop staan. Ook vindt in december de oplevering van een flink aantal nieuwe woningen plaats.

Op het gebied van bouwen en onderhouden was één van de mijlpalen dit jaar het afronden van het Verbeterprogramma Vreewijk. De verbetering van ruim 1.300 woningen in het tuindorp startte in 2012. Het huidige Vreewijk is het resultaat van vasthoudendheid en doorzettingsvermogen van de Vreewijkers, maar ook van samenwerking en kennisdeling. Voor bewoners was het niet niks en we zetten nog de nodige puntjes op de i. In de ruim tien jaar dat het programma liep zijn er de nodige politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen geweest, die in een aantal gevallen om bijsturing vroegen en soms voor vertraging zorgden. Toch is door alle betrokkenen het einddoel geen moment uit het oog verloren. En dát biedt perspectief in het licht van de huidige maatschappelijke en economische omstandigheden.

Dan zijn er nog onze verbeter- en duurzaamheidsinspanningen. Als Rotterdamse corporatie staan we voor een extra grote opgave ten opzichte van veel andere steden, gezien het relatief slechte woningbezit in de stad. Toch maken we forse slagen. Zo isoleren we de komende vijf jaar 5.000 woningen. Isoleren verlaagt het energieverbruik en dat is niet alleen duurzaam, maar het vergroot bovendien het comfort in een woning en heeft direct effect op woonlasten. Op termijn hebben wij geen woningen meer met zogenaamde rode energielabels. Naast isoleren hebben we de ambitie om 3.000 woningen aan te sluiten op een duurzame warmtebron, om zo de kosten voor onze huurders en de CO2-uitstoot van ons bezit te verminderen.

Ook waar het gaat om onze verbeter- en duurzaamheidsopgaven zijn samenwerking en kenniscoalities cruciaal. Elke stap die wij hierin zetten is het resultaat van een krachtenbundeling met waardevolle partners die dezelfde urgentie voelen om de kwaliteit van ons bezit en het woonplezier en -comfort van huurders te vergroten.

Kortom, het afgelopen jaar was er één van grote uitdagingen, maar ook van grote stappen voorwaarts. Er is veel om trots op te zijn. Ook volgend jaar zijn er belangrijke dossiers die om aandacht vragen. Het is als gezegd onzeker welke koers we als land gaan varen. Maar één ding staat vast: we zijn daar als Havensteder goed op voorbereid en belangrijker nog: we hebben altijd ons einddoel in de gaten: een thuis bieden aan mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie.

Dat is wat ons drijft, iedere dag weer en onder alle omstandigheden. Een ijzersterke basis om flinke uitdagingen het hoofd te bieden.

Wat mij betreft kijken we dan ook vol vertrouwen naar 2024.

Graag tot gauw en al het beste voor het nieuwe jaar.

Hedy
bestuursvoorzitter Havensteder

Hedy van den Berk

Hedy van den Berk

Ik ben bestuurder bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.