Ik zag het bij het RTL nieuws: zo’n 1,4 miljoen Nederlanders hebben het contact met vrienden, familie of collega’s verminderd of helemaal beëindigd vanwege meningsverschillen over gevoelige onderwerpen. Klimaat, slavernij, religie. Het is tegenwoordig overal en alom: problematische tegenstellingen waardoor men lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. Als je erop gaat letten herken je het. Wij versus zij. Ook in onze omgeving. En ook op de wat minder grote thema’s. Mensen die al comfortabel wonen en bankslapers zonder (t)huis. Bakfietsouders versus de oorspronkelijke wijkbewoners. Voor of tegen de aansluiting op Warmtenetten. We luisteren niet meer naar elkaar, nemen elkaar niet serieus of gaan elkaar zelfs haten vanwege onze standpunten.
De hardste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. En domineren het debat, bepalen vaak de uitkomst. Iedereen kan polariseren. Niet iedereen kan verbinden.

Er ligt een nieuwe, mooie rol voor ons als bestuurders of als professionals, werkzaam in deze stad. Door ons te verdiepen in de mening van de ander. Door de stem van de stille bewoners in het midden manifest te maken, zodat anderen zich ook durven uit te spreken en het gesprek kantelt. Door het spelletje te doorgronden en te kiezen voor een andere positie. Door soms een bruggenbouwer te zijn en soms er voor te kiezen om je niet tussen de twee extremen te positioneren maar in gesprek te gaan met de mensen die je juist niet hoort.

Door op zoek naar een begaanbaar pad. Waardoor er begrip ontstaat tussen, bijvoorbeeld, de mensen die al wonen en de mensen die nog geen huis hebben, zodat we kunnen praten over verdichting en optoppen.

De maatschappelijke realiteit vraagt van ons, bestuurders en professionals een nieuw repertoire. Anders kijken, anders denken en anders handelen. Het gesprek anders voeren. Het is belangrijk dit gedachtengoed snel onder de knie te krijgen. Om er voor te zorgen dat het lijntje met de samenleving niet breekt. Want voordat je het weet, verliezen we elkaar. En dat zou rampzalig zijn.
Luister hier: De podcast Bart Brandsma over polarisatie.

Hedy van den Berk

Hedy van den Berk

Ik ben bestuurder bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.