Rotterdam roert zich. De wooncrisis houdt de gemoederen in de stad flink bezig. Op 17 oktober komen de Rotterdammers in opstand. Tijdens deze woonopstand komen zij op voor hun recht op een woning en hun recht op de stad. Ik begrijp dat goed. Het woningtekort moet snel aangepakt worden. Daar hebben wij als woningcorporatie ook een rol in.

Wat is er precies aan de hand? Vijf jaar geleden kwam de gemeente Rotterdam met een nieuwe woonvisie. Hierin staat onder meer dat de stad aantrekkelijker moet worden voor mensen met een middeninkomen. Dit zijn bijvoorbeeld leraren, politieagenten en verpleegkundigen. Voor deze mensen moeten woningen komen. Het liefst verspreid over de hele stad, zodat er in de wijken een mix ontstaat van verschillende woningen en bewoners.

Dit idee op zich is goed. Maar wat ik niet goed vind, is dat er sociale huurwoningen gesloopt worden om woningen voor middeninkomens te bouwen. Zo blijven er steeds minder sociale huurwoningen over, terwijl de vraag toeneemt. Het gevolg? Huurders met een laag inkomen kunnen niet meer terecht in hun wijk en moeten weg uit hun vertrouwde, geliefde woonomgeving. Onacceptabel, vinden veel Rotterdammers. En dat vindt Havensteder ook. Mensen die sociaal huren hoeven niet te wijken voor mensen met meer geld. Waar we naar moeten streven, is dat er voldoende woningen zijn voor iedereen. Dat kan alleen wanneer je zo min mogelijk sloopt en zo veel mogelijk woningen bijbouwt.

Vanuit deze gedachte bouwen wij de komende jaren vierduizend nieuwe sociale huurwoningen in de regio Rotterdam. Tegelijkertijd zijn we heel voorzichtig met slopen. Bijvoorbeeld in Crooswijk, waar we honderden woningen opknappen. Het grootste deel van die woningen renoveren we. Op sommige plekken moeten we slopen, omdat die woningen te slecht zijn. We kijken daar heel precies om welke woningen het gaat en wat we ervoor terugbouwen. Bewoners die door de sloop hun woning kwijtraken, kunnen binnen Crooswijk een andere woning krijgen. Bovendien bouwen we in Crooswijk tientallen extra woningen. Zo hoeven huidige bewoners niet weg uit hun wijk. En blijft Crooswijk een wijk voor Crooswijkers.

Als woningcorporatie zijn wij niet de enige die oplossingen zoekt voor het woningtekort. Gemeenten, ontwikkelaars en architecten doen dit ook. Zo wil ontwikkelaar RED Company drie woontorens bouwen in de zuidoosthoek van het Hofplein. Met dit project, genaamd RISE, komen er in één keer 1.300 nieuwe woningen bij. Minimaal 226 daarvan zijn sociale huurwoningen. Om de woontorens te bouwen, moeten eerst 226 bestaande sociale huurwoningen van Havensteder gesloopt worden. Dat is niet zomaar iets. Zeker niet in een tijd van wooncrisis.

We hebben dan ook lang stilgestaan bij de vraag: moeten wij nu bestaande sociale huurwoningen inbrengen, zodat we op langere termijn met zekerheid beschikken over minimaal hetzelfde aantal nieuwe sociale huurwoningen? Als wij onze woningen inbrengen, kunnen hier zes keer zoveel woningen teruggebouwd worden. En dat betekent dat ruim duizend woningzoekenden geholpen kunnen worden. Wij voelen het, zeker in deze tijd van woningcrisis, als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit mogelijk te maken.

Natuurlijk begrijpen we dat de impact van zo’n sloop groot is. Voor de bewoners die hun woning uit moeten is het zeer ingrijpend. Het is onze taak en plicht om goed voor deze mensen te zorgen. En ze een fijne, nieuwe woonruimte te bieden in de wijk. We werken daarin goed samen met bewonersvereniging van het gebouw. Een van de afspraken is dat alle bestaande huurders een woning krijgen in de nieuwbouw. Een andere afspraak is dat huurders voor elke verhuizing de wettelijke verhuiskostenvergoeding krijgen en de huren gelijk blijven.

Rekening houden met de wensen van de bewoners. Daar gaat het om bij het opknappen van een wijk of buurt. Dit willen we zo veel mogelijk samen met de bewoners doen. Hoe? Door als bondgenoten met de bewoners in gesprek te gaan, door te luisteren, door ideeën serieus te nemen en door de bewoners onderdeel te maken van de plannen. Zo werken we met elkaar aan fijne wijken en daarmee aan een fijne stad waar plek is voor iedereen.

Hedy van den Berk

Hedy van den Berk

Ik ben bestuurder bij Havensteder. In deze blogs vertel ik over keuzes die we maken, dilemma’s die we tegen komen of over iets dat mij opvalt of raakt.