Bij Havensteder kun je voor mensen echt het verschil maken.

Heleen Latooij , manager HRM

Ze is sinds enkele maanden de nieuwe manager HRM van woningcorporatie Havensteder maar weet het nu al zeker: “Ik zit hier op mijn juiste plek”, aldus Heleen Latooij. Na haar rechtenstudie heeft Heleen een breed scala aan functies heeft vervuld in het werkveld van personeels- en organisatieontwikkeling bij onder meer de Rijksoverheid en de gemeente Amsterdam. “Het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen naar de organisatie met als doel om daar de medewerkers met de vereiste of gewenste kennis en competenties bij te zoeken, intern of extern.” Dat is volgens Heleen Latooij haar sterke punt als manager HRM.

De keuze voor een functie als manager HRM bij Havensteder was een hele bewuste. “Ik was op zoek naar een uitdagende functie waar ik dicht op de doelgroep zit. De impact die je hebt functie waar ik dicht op de doelgroep zit. De impact die je hebt op de organisatie en de medewerkers vertaalt zich dan directer naar een verbetering van de dienstverlening: in dit geval mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie die een beroep doen op de sociale huisvesting. Als woningcorporatie heb je een verantwoordelijke en ook complexe taak. Een goede woning en woonomgeving bepalen voor een groot gedeelte het welzijn van mensen en tegelijkertijd is het realiseren van nieuwe woningen een traject van lange adem. De huidige woningnood laat zich daar niet makkelijk mee verenigen. We beheren in totaal 45.000 woningen en dat zijn honderdduizenden mensen met elk hun wensen en problemen. Het is dus aan onze ruim 450 medewerkers om deze taak goed uit te voeren. De juiste persoon op de juiste plek in onze organisatie is dus cruciaal.”

DUURZAAM

“Alle Havensteders hebben een hart voor de stadsregio Rotterdam en haar bewoners. We staan midden in de samenleving. En samen met bewoners en andere partijen doen wij ons werk. Havensteders zijn betrokken en werken op een professionele manier samen. Doelgericht, vakkundig en proactief draagt iedereen op zijn/haar manier bij aan onze opgave.” aldus Heleen.

Als ervaren manager HRM heeft ze de arbeidsmarkt in korte tijd drastisch zien veranderen. ”De krappe arbeidsmarkt stelt bedrijven en organisaties voor een grote uitdaging om gedreven en ambitieuze medewerkers aan te trekken en – nog belangrijker – aan zich te binden. Werknemers hebben tegenwoordig een ruime keuze aan vacatures en kunnen dus hogere eisen stellen dan een paar jaar geleden. Men is ook steeds meer op zoek naar een baan waar je een bijdrage levert aan de maatschappij en waar duurzaamheid hoog op de agenda staat. Bij Havensteder kun je voor mensen echt het verschil maken.”

“Als moderne organisatie spelen we natuurlijk in op de wensen van (nieuwe) medewerkers. Wij vinden een goede balans tussen werk, werkplezier en privé belangrijk. Havensteder biedt haar werknemers flexibele werktijden en moderne werkplekken. Hybride werken (thuiswerken) behoort tot de mogelijkheden bij Havensteder. Dit betekent dat je maximaal 50% van jouw werktijd thuiswerkt.”

“Ook investeert Havensteder vanuit duurzaam personeelsbeleid in ieders persoonlijke ontwikkeling
onder andere door een breed leeraanbod via de Havensteder Academie waar HE punten voor kunnen worden verdiend. Bij voldoende punten ontvangt een medewerker een bruto vergoeding aan het einde van het jaar. Je zit dus grotendeels zelf in de regiestoel van jouw ontwikkeling en loopbaan. En dat spreekt mensen aan: je hebt alle kans om je bij Havensteder te ontwikkelen en door te groeien.”

“We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor betaalbaar wonen, woongenot en de kwaliteit van ons vastgoed, maar ook voor onze planeet. Dit komt samen in onze pijlers rondom duurzaamheid:
energiebesparing, klimaatadaptatie en circulaire economie. Ook deze interne peilers zijn voor veel potentiële nieuwe collega’s een reden om voor ons te kiezen.”

Havensteder stimuleert haar ‘Havensteders’ om op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te komen. “We hebben een aantrekkelijke fietsregeling en je ontvangt een reiskostenvergoeding. Voor ritten gedurende werktijd zijn elektrische poolauto’s, e-bikes en e-scooters beschikbaar. “Wij doen graag een stapje extra voor onze medewerkers want een tevreden medewerker op de juiste plek is goed voor onze
organisatie en dus voor onze huurders.” Op zoek naar een leuke, uitdagende en zinvolle baan waarmee je het verschil kunt maken? Kijk op www.werkenbijhavensteder.nl.

INSPIRERENDE OMGEVING

“Bij Havensteder werken betekent werken in een inspirerende omgeving die er écht toe doet. Dat vraagt erom jezelf continu te blijven ontwikkelen. En daarin bieden we tal van mogelijkheden voor al onze medewerkers”

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

Zo kan je als Havensteder bijvoorbeeld terecht bij de Havensteder academie. Een plek waar je je kunt aanmelden voor allerlei e-learnings en trainingen. Per jaar verzamel je daarmee Havensteder Educatiepunten. Heb je alle benodigde punten behaald? Dan ontvang je een bruto bonus van € 600,-

HYBRIDE WERKEN

Havensteder werkt Hybride. Dit betekent dat je maximaal 50% van jouw werktijd thuis werkt. De overige tijd werk je op (één van onze) locatie(s). Als de situatie hierom vraagt is hier een uitzondering op mogelijk.